Välj gårdsträff som du vill anmäla dig till!
2019-05-08, Dikoträff Ystad med tema stängsling
2019-04-17, Dikoträff i Västerås tema stängsling
2019-04-11, Dikoträff i Gunnebo med tema stängsling
2019-04-03, Dikoträff Värnamo med tema stängsling
2019-03-06, Leverantörsmöte i Karlstad
2019-03-01, Slaktmognad och hantering lamm
2019-01-28, Välkommen på träff i Kristianstad